Tarieven bewindvoering - TeisAdvies

Ga naar de inhoud
Tarieven bewindvoering

U kunt de actuele tarieven hier vinden.
 
Tot de werkzaamheden van de intake behoren:
   
 • aanvragen bewindvoering en zo nodig mee naar zitting,
 •  
 • boedelbeschrijving; in kaart brengen samenstelling vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen
 •  
 • alle reguliere werkzaamheden i.v.m. inkomen/werkzaamheden cliënt, zoals aanvragen uitkering en toeslagen en regelen van bankzaken; zo nodig wijzigen samenstelling vermogen;
 •  
 • eventueel met oog op verhuizing in overleg met rechthebbende en/of familie verkoop woning/inboedel.
 
Niet tot de gewone intake werkzaamheden behoren:
   
 • ontruiming van de woning
 •  
 • regelen van zeer problematische schulden
 •  
 • meegaan naar Wsnp-zitting of naar het UWV , bij gebreke van een toevoeging voor rechtsbijstand, het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling (soms gaat cliënt niet als bewindvoerder niet meegaat).
 
Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:
   
 • het regelen van de financiële huishouding, inclusief belastingaangifte box 1 over het laatste belastingjaar, kwijtschelding verzoeken van heffingen, aanvragen (bijzondere) bijstand en toeslagen
 •  
 • andere reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen
 •  
 • het treffen van enkele afbetalingsregelingen
 •  
 • regelmatig contact met rechthebbende; binnen redelijke grenzen spreekuurcontact
 •  
 • in beperkte mate naar zitting kantonrechter
 •  
 • jaarlijks doen van rekening en verantwoording
 
Niet tot de gewone werkzaamheden behoren:
   
 • bewind bij ondernemersactiviteiten van rechthebbende; hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gerechtigd is
 •  
 • problematische schuldsanering
 •  
 • verkoop van onroerend goed of aandelen
 •  
 • ontruiming van de woning;
 •  
 • aangifte IB in box 1 voor meerdere jaren in één keer en aangifte in box 2 of 3
 •  
 • frequent naar zitting kantonrechter, vooral als de afstand groot is.
 
Voor extra werkzaamheden, die niet binnen het tarief vallen, vragen wij vooraf machtiging bij de kantonrechter. Deze werkzaamheden worden dan vergoed tegen het uurloon.
 
Kosten die rechthebbende/cliënt ook zonder bewind had moeten maken blijven voor zijn/haar eigen rekening, zoals kosten van de bankrekening (pasjes), leges e.d. Het griffierecht voor verzoeken aan de kantonrechter komt dan ook voor rekening van cliënt.
Terug naar de inhoud